Privacy verklaring

Privacy verklaring2020-04-17T13:43:15+02:00

Privacyverklaring

Via de diensten van Hanneke Nijland Communicatiemanagement (hierna genoemd, ik) worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij alle verwerking houd ik me aan de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 1. Duidelijk vermeld met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. De verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. Jou eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 4. Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ik, gevestigd aan Waterhoekweg 4a, 7597 MA Saasveld, ben in mijn bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Ik vind de bescherming van persoonsgegeven van groot belang. Ik verwerk jouw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren ik je over het omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens:

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt in correspondentie of telefonisch, bij het invullen van een contactformulier, bij het aangaan van een overeenkomst met me, maar ook wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en me daarmee gegevens verstrekt, of me in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Uitvoering van een overeenkomst: het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verzamelen voor de uitvoering van een overeenkomst of voor sluiting van een overeenkomst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Verstrekte gegevens

Als je met mij een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • naam en adres; (NAW- gegevens)
 • contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bedrijfsgegevens;
 • overige persoonlijke gegevens, voor zover van belang voor coaching

Gegevens over jouw gebruik van mijn diensten

Als je gebruik maakt van mijn diensten of anderszins contact met ons hebt, verwerk ik in het kader van mijn dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Indien je e-mails ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag)
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van eigen observaties of cookies;
 • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
 • Functie in de organisatie

Het uitgangspunt daarbij is dat ik niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

 1. Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
 2. Wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Ik
 4. Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken, info van belang voor coachingtraject/trainingstraject. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: hnd@hannekenijland.nl.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].
 • Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening [grondslag: 1, 3].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].
 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].
 • Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie (Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder) Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3,].
 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. [grondslag: 3, 4]
 • Het bijhouden van de voortgang tijdens de coaching/trainingstrajecten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid
– Welzijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 1. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Als je via de website of tijdens trainings/coachingscontact persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een contact formulier, of ons een e-mail stuurt, bewaar ik deze zolang als naar de aard van de informatie nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulier Max. 2 jaar
Aanvraag via e-mail Max. 2 jaar
Overige formulieren Max. 2 jaar
Nieuwsbrief Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
Klantgegevens Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ik gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met mij.

Privacybeleid andere websites

Op mijn website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Ik kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik gebruik alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics Functie
 • Facebook
 • Google + (Double Click)

Ik werk met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, hoeveel mensen bepaalde blogs lezen etc. Deze informatie is voor mij van groot belang. Op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat ik niet altijd inzicht heb in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet benomen, laat het ons dan weten.

 1. Social media en WhatsApp

Je kunt er voor kiezen om met mij contact op te nemen via social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn of via WhatsApp. Wanneer je me volgt op een van deze social media kanalen of contact met me opneemt, krijg ik mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die ik van je krijg via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

 1. Nieuwsbrief

Ik breng een nieuwsbrief uit om coachees en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van stresspreventie, positiviteit, mijn diensten en aanverwante zaken. Als je gebruik maakt van mijn diensten of je op de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven. Je kunt je altijd afmelden door een mail te sturen naar hnd@hannekenijland.nl.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hnd@hannekenijland.nl.

Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

 • Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.
 • Apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

Aantekeningen van gesprekken, cursussen bewaar ik op een beveiligde laptop.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hnd@hannekenijland.nl.

 1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Ik streef ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op hannekenijland.nl vindt.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop ik persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Ik behoud me het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Ik adviseer dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 20-05-2018.

Heb je vragen of opmerkingen laat het me dan vooral weten.